Zastrzeżenia prawne

Informacje o firmie

Gastro Schnell Gastronomiegeräte ist die Handelsagentur für Gastrogeräte der Adran GmbH Wannental 44 88131 Lindau

Rejestr handlowy: 10841 Sąd rejestrowy: Amtsgericht Kempten (Allgäu) Reprezentowany przez: Herrn Oliver Eschbaumer

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od sprzedaży Identyfikator VAT: DE277890376

Kontakt: telefon 0800 673 84 08 E-mail: office@gastroschnell.com

Rozwiązywanie sporów w UE

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć powyżej w zawiadomieniu o witrynie. Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym rozstrzygania sporów przed arbitrażem konsumenckim.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawcy ponosimy odpowiedzialność za własne treści tych stron zgodnie z § 7, rozdz. 1 niemiecka ustawa o telemediach (TMG). Jednak zgodnie z § 8–10 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych (TMG) dostawcy usług nie są zobowiązani do stałego monitorowania przesłanych lub przechowywanych informacji ani do wyszukiwania dowodów wskazujących na nielegalne działania. Obowiązki prawne dotyczące usuwania informacji lub blokowania korzystania z informacji pozostają niezakwestionowane. W takim przypadku odpowiedzialność jest możliwa tylko w momencie uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Nielegalne treści zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko dowiemy się o nich.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie mamy wpływu na zawartość tych stron, dlatego nie możemy zagwarantować tych treści. Dostawcy lub administratorzy połączonych stron internetowych są zawsze odpowiedzialni za własne treści.

Połączone strony internetowe zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie ustanowienia linku. W momencie łączenia nie wykryto nielegalnych treści. Nie można narzucić stałego monitorowania treści stron, do których prowadzą linki, bez rozsądnych oznak, że doszło do naruszenia prawa. Nielegalne linki zostaną usunięte natychmiast, gdy tylko dowiemy się o nich.

Prawa autorskie

Treści i kompilacje opublikowane na tych stronach przez dostawców podlegają niemieckim prawom autorskim. Powielanie, edycja, rozpowszechnianie, a także wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza zakresem prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub autora. Pliki do pobrania i kopie tych witryn są dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego. Komercyjne wykorzystanie naszych treści bez zgody autora jest zabronione.

Prawa autorskie stron trzecich są przestrzegane, o ile treści na tych stronach nie pochodzą od dostawcy. Treści stron trzecich na tej stronie są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zauważysz jakiekolwiek naruszenie prawa autorskiego, poinformuj nas o tym. Taka zawartość zostanie natychmiast usunięta.

Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewnią ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą Deklaracją o ochronie danych, którą zawarliśmy pod tą kopią.

Nagrywanie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie (tj. „administrator”)?

Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie.

Jak rejestrujemy twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępniania nam Twoich danych. Mogą to być na przykład informacje, które wpisujesz w naszym formularzu kontaktowym.

Nasze systemy informatyczne automatycznie rejestrują inne dane podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. Przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Informacje te są zapisywane automatycznie, kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w zakresie swoich informacji?

Masz prawo do otrzymywania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczenia opłaty za takie ujawnienia. Masz również prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia Twoich danych. W razie pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych prosimy o kontakt w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” na tej stronie. Masz również prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorującej.

Ponadto w pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w Deklaracji o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.”

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Takie analizy są przeprowadzane głównie za pomocą plików cookie i programów, które nazywamy programami analitycznymi. Z reguły analizy wzorców przeglądania przeprowadzane są anonimowo; tzn. wzorców przeglądania nie można prześledzić.

Możesz sprzeciwić się takim analizom lub możesz zapobiec ich wydajności, nie używając niektórych narzędzi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat narzędzi i opcji sprzeciwu, zapoznaj się z naszą Deklaracją o ochronie danych poniżej.

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Deklaracją o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny internetowej, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, które dane zbieramy, a także cele, dla których je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu gromadzone są informacje.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem komunikacji e-mail) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie można całkowicie zabezpieczyć danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO „administratorem danych”)

Administratorem przetwarzania danych w tej witrynie jest:

[Pełna nazwa lub pełna nazwa operatora strony i pełny adres]

Telefon: [numer telefonu odpowiedzialnej wiadomości]

E-mail: [adres e-mail odpowiedzialnej wiadomości]

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i zasobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Możesz również w dowolnym momencie odwołać dowolną zgodę, którą już nam wyraziłeś. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które nastąpiło przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO) W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 sek. 1 lit. e lub f RODO, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych na podstawie przyczyn wynikających z twojej wyjątkowej sytuacji. Dotyczy to również każdego profilowania opartego na tych przepisach. Aby ustalić podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie danych, zapoznaj się z niniejszą Deklaracją o ochronie danych. Jeśli zarejestrujesz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że jesteśmy w stanie przedstawić przekonującą ochronę wartą uzasadnienia dla przetwarzania Twoich danych, która przewyższa Twoje interesy, prawa i wolności lub jeżeli cel przetwarzania oznacza dochodzenie, wykonywanie lub obronę praw (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zaangażowania się w bezpośrednią reklamę, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli wyrazisz sprzeciw, Twoje dane osobowe nie będą dalej wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO).

Prawo do zarejestrowania skargi we właściwej agencji nadzorczej

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zachowują miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym miało miejsce domniemane naruszenie . Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali wszelkie dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i / lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora strony internetowej, ta strona internetowa używa programu szyfrującego SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //”, a także przez pojawienie się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane, które nam przekazujesz, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze w tej witrynie

Jeśli masz obowiązek udostępnienia nam informacji o płatności (np. numeru konta, jeśli upoważniasz nas do obciążenia rachunku bankowego) po zawarciu z nami umowy płatnej, informacje te są wymagane do przetwarzać płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu typowych sposobów płatności (Visa / MasterCard, obciążenie rachunku bankowego) są przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie, sprawdzając, czy linia adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //”, a także przez pojawienie się ikony kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli komunikacja z nami jest szyfrowana, osoby trzecie nie będą w stanie odczytać informacji o płatnościach, które nam udostępniasz.

Informacje o, blokowaniu, poprawianiu i usuwaniu danych

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania Twoich danych. Możesz również mieć prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany w sekcji „Informacje wymagane przez prawo”.

Prawo do żądania ograniczeń przetwarzania

Masz prawo żądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby to zrobić, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w sekcji „Informacje wymagane przez prawo.” Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania obowiązuje w następujących przypadkach:

W przypadku zakwestionowania poprawności danych przez nas zarchiwizowanych zazwyczaj potrzebujemy trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W trakcie trwania tego dochodzenia masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych zamiast żądania ich usunięcia. Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych i potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich eliminacji. Jeżeli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 Sek. 1 RODO, twoje prawa i nasze prawa będą musiały zostać porównane ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania twoich danych osobowych. Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie pod warunkiem Twojej zgody lub żądania, wykonywania lub obrony uprawnień prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym, na które powołuje się Unia Europejska lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w sekcji „Informacje wymagane przez prawo” w celu przesłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie poprosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

3. Rejestrowanie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

W niektórych przypadkach nasza strona internetowa i jej strony używają tak zwanych plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu uczynienie naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny. Inne pliki cookie pozostaną zarchiwizowane na twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie na naszej stronie.

Możesz dostosować ustawienia swojej przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, i aby umożliwić Ci akceptowanie plików cookie tylko w określonych przypadkach lub wykluczenie akceptacji plików cookie w określonych sytuacjach lub ogólnie oraz w celu aktywacji automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli dezaktywujesz pliki cookie, funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. funkcja koszyka), są przechowywane na podstawie art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie, aby zapewnić technicznie wolne od błędów i zoptymalizowane świadczenie usług operatora. Jeśli inne pliki cookie (np. Pliki cookie do analizy wzorców przeglądania) powinny być przechowywane, są one omawiane osobno w niniejszej Deklaracji o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje obejmują:

Rodzaj i wersja używanej przeglądarki

Używany system operacyjny

URL strony odsyłającej

Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

Czas zapytania serwera

Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą zostać zarejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli prześlesz nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie informacje kontaktowe w nim zawarte zostaną przez nas przechowywane w celu obsługi Twojego zapytania oraz w przypadku, gdy będziemy mieli dalsze pytania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

W związku z tym przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo odwołać w dowolnym momencie każdą udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które nastąpiło przed odwołaniem.

Informacje, które podałeś w formularzu kontaktowym, pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o usunięcie danych, wycofanie zgody na archiwizację danych lub jeśli cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po zakończyliśmy naszą odpowiedź na Twoje zapytanie). Pozostaje to bez uszczerbku dla jakichkolwiek bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych - w szczególności dotyczących okresów przechowywania.

Rejestracja w tej witrynie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Będziemy wykorzystywać dane, które wprowadzisz, wyłącznie w celu skorzystania z odpowiedniej oferty lub usługi, dla której się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy w momencie rejestracji, muszą zostać wprowadzone w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

Aby powiadomić Cię o wszelkich ważnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych, użyjemy adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

Przetwarzamy dane wprowadzone podczas procesu rejestracji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Masz prawo odwołać w dowolnym momencie każdą udzieloną nam zgodę. Aby to zrobić, wystarczy wysłać do nas nieformalne powiadomienie e-mailem. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które nastąpiło przed odwołaniem.

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji będą przez nas przechowywane, dopóki zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej. Następnie takie dane zostaną usunięte. Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązkowych ustawowych obowiązków zatrzymania.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie, masz również opcję rejestracji za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować przez Facebook Connect i klikniesz przycisk „Zaloguj się przez Facebook” / „Połącz przez Facebook”, nastąpi automatyczne połączenie z platformą Facebook. Tam możesz zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła. W rezultacie Twój profil na Facebooku zostanie połączony z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. Ten link daje nam dostęp do danych zarchiwizowanych za pomocą Facebooka. Dane te obejmują przede wszystkim:

Nazwa na Facebooku

Zdjęcie profilowe na Facebooku i zdjęcie na okładkę

zdjęcie na okładkę na Facebooku

Adres e-mail zarchiwizowany za pomocą Facebooka

Identyfikator Facebooka

Listy znajomych na Facebooku

Polubienia na Facebooku (informacje „Likes”)

Data urodzenia

Płeć

Kraj

Język

Informacje te zostaną wykorzystane do skonfigurowania, zapewnienia i dostosowania konta.

Rejestracja za pośrednictwem Facebook Connect i powiązane transakcje przetwarzania danych są realizowane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, co wpłynie na wszystkie późniejsze transakcje.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami korzystania z serwisu Facebook i polityką prywatności danych na Facebooku. Użyj tych linków, aby uzyskać dostęp do tych informacji: https://www.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Transfer danych po zamknięciu umów dla sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Udostępniamy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w związku z obsługą umowy; na przykład w przypadku przedsiębiorstw, którym powierzono wysyłkę towarów lub instytucji finansowej zajmującej się przetwarzaniem płatności. Dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub nastąpi tylko wtedy, gdy wyraźnie zgodzisz się na przekazanie. Wszelkie udostępnianie danych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, na przykład w celach reklamowych, nie będzie miało miejsca.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 sek. 1 lit. b RODO, co pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

4. Media społecznościowe

Użytkownicy mogą udostępniać treści naszej witryny i jej stron w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+. W tym celu ta strona korzysta z narzędzia bezpiecznego udostępniania eRecht24. To narzędzie nie ustanawia bezpośredniego połączenia między siecią a użytkownikiem, dopóki użytkownik nie kliknie jednego z przycisków. Kliknięcie tego przycisku stanowi treść zgodnie z definicją w art. 6 sek. 1 lit. RODO. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana przez użytkownika, co wpłynie na wszystkie przyszłe działania.

To narzędzie nie przenosi automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w jednej z sieci społecznościowych, pojawi się okno informacyjne, gdy tylko zostanie użyty przycisk społecznościowy Facebook, Google + 1, Twitter i in., Który pozwala użytkownikowi potwierdzić tekst przed wysłaniem.

Nasi użytkownicy mają możliwość udostępniania treści tej witryny i jej strony w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych w sieciach społecznościowych, bez tworzenia historii przeglądania przez operatorów tych sieci.

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wtyczki sieci społecznościowej Facebook, udostępnionej przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” na naszej stronie internetowej. Przegląd wtyczek Facebooka jest dostępny pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ilekroć odwiedzasz naszą stronę internetową i jej strony, wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. W rezultacie Facebook otrzyma informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę internetową za pomocą wtyczki. Jeśli jednak klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszej witryny i jej stron ze swoim profilem na Facebooku. W rezultacie Facebook będzie mógł przypisać wizytę na naszej stronie internetowej i jej stronach do twojego konta użytkownika na Facebooku. Musimy zaznaczyć, że my, jako dostawca strony internetowej, nie mamy żadnej wiedzy na temat przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać twoją wizytę na naszej stronie internetowej i jej stronach do twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się z konta na Facebooku, gdy jesteś na naszej stronie.

Korzystanie z wtyczki Facebooka oparte jest na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Twittera

Zintegrowaliśmy funkcje platformy mediów społecznościowych Twitter z naszą stroną internetową. Funkcje te zapewnia Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji „Re-Tweet” odwiedzane witryny są powiązane z kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są również przesyłane na Twitter. Musimy zaznaczyć, że my, dostawcy strony internetowej i jej stron, nic nie wiemy o treści przekazywanych danych i wykorzystaniu tych informacji przez Twitter. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oświadczeniem o ochronie danych na Twitterze pod adresem: https://twitter.com/en/privacy.

Korzystanie z wtyczek Twittera opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Możesz zresetować ustawienia ochrony danych na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasza strona internetowa i jej strony korzystają z funkcji Google+; dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Rejestrowanie i udostępnianie informacji: za pomocą przycisku Google+ możesz publikować informacje na całym świecie. Przycisk Google+ zapewnia Tobie i innym użytkownikom niestandardowe treści Google, a także treści naszych partnerów. Google zapisuje informacje, które wpisałeś dla treści wraz z +1, a także informacje o stronie / stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Wpisy +1 mogą pojawiać się jako informacje wraz z nazwą Twojego profilu i zdjęciem w usługach Google, np. W wynikach wyszukiwania lub w Twoim profilu Google lub w innych lokalizacjach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1, aby ulepszyć usługi Google dla Ciebie i innych. Aby móc korzystać z przycisku Google+, potrzebujesz publicznego profilu Google widocznego na całym świecie, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla Twojego profilu. Ta nazwa jest używana w połączeniu ze wszystkimi usługami Google. W niektórych przypadkach ta nazwa może również zastąpić inną nazwę, której użyłeś podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub są w posiadaniu innych informacji związanych z Tobą, które Cię identyfikują.

Wykorzystanie zarejestrowanych informacji: Oprócz wyżej wymienionych celów użytkowania, podane informacje są również wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych Google. Google może potencjalnie publikować statystyki podsumowujące dotyczące działań +1 swoich użytkowników lub udostępniać te informacje użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, potencjalni klienci lub powiązane witryny.

Korzystanie z wtyczki Google+ opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Wtyczka Instagram

Zintegrowaliśmy funkcje publicznej platformy medialnej Instagram z naszą stroną internetową. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Instagramie, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć zawartość z naszej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie. Umożliwia to Instagramowi przypisanie wizyty na naszej stronie internetowej do konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my, jako dostawca strony internetowej i jej stron, nie mamy żadnej wiedzy o treści przekazywanych danych i ich wykorzystaniu przez Instagram.

Korzystanie z wtyczki Instagram opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych na Instagramie pod adresem: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasza strona internetowa i jej strony używają przycisków platformy Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Te przyciski umożliwiają udostępnianie raportu lub strony w Tumblr lub śledzenie dostawcy w Tumblr. Jeśli uzyskasz dostęp do jednej z naszych stron internetowych za pomocą przycisku Tumblr, twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy żadnej kontroli nad ilością danych gromadzonych i przesyłanych przez Tumblr za pomocą tej wtyczki. W oparciu o aktualny stan informacji mamy adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej strony internetowej są przesyłane.

Korzystanie z wtyczki Tumblr opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Deklaracji prywatności danych Tumblr pod adresem: https://www.tumblr.com/privacy/de.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy wchodzisz na jedną z naszych witryn, które zawierają funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest powiadamiane, że odwiedziłeś nasze witryny za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Poleć” LinkedIn i zalogujesz się w tym czasie do swojego konta LinkedIn, LinkedIn będzie w stanie przypisać Twoją wizytę na naszej stronie do konta użytkownika. Musimy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron internetowych, nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Deklaracji prywatności danych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy uzyskuje się dostęp do jednej z naszych witryn / stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, nie powoduje to archiwizacji żadnych danych osobowych. W szczególności usługa nie przechowuje żadnych adresów IP ani nie analizuje wzorców użytkowników.

Korzystanie z wtyczki XING opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku udostępniania XING można znaleźć w Deklaracji ochrony danych Xing pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Pinteresta

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest. Sieć jest obsługiwana przez Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA („Pinterest“).

Jeśli uzyskasz dostęp do witryny lub strony zawierającej taką wtyczkę, przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Podczas tego procesu wtyczka przenosi dane dziennika na serwery Pinteresta w Stanach Zjednoczonych. Dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, adres odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest. Informacje obejmują również typ i ustawienia przeglądarki, dane i czas zapytania, sposób korzystania z Pinteresta i plików cookie.

Korzystanie z wtyczki Pinterest opiera się na art. 6 sek. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes, aby być jak najbardziej widocznym w mediach społecznościowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także związanych z nimi praw i opcji ochrony danych osobowych, zapoznaj się z informacjami dotyczącymi prywatności danych na Pinterest: https: // about .pinterest.com / pl / polityka prywatności.

5. Biuletyn

Dane biuletynu

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebować od ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgody do otrzymania biuletynu. Żadne dalsze dane nie będą gromadzone ani gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Będziemy wykorzystywać takie dane tylko do wysyłania wymaganych informacji i nie udostępniamy takich danych stronom trzecim.

Przetwarzanie informacji wprowadzonych do formularza subskrypcji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na archiwizację danych, adres e-mail i wykorzystanie tych informacji do wysyłania biuletynu, na przykład klikając link „Anuluj subskrypcję” w biuletynie. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności wszelkich transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce do tej pory.

Dane archiwizowane przez nas w celu subskrypcji biuletynu będą przez nas archiwizowane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Po anulowaniu subskrypcji biuletynu dane zostaną usunięte. Nie wpłynie to na dane, które archiwizujemy w innych celach.

6. Wtyczki i narzędzia

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA.

Jeśli odwiedzisz jedną ze stron naszej witryny, na której zintegrowano wtyczkę Vimeo, zostanie nawiązane połączenie z serwerami Vimeo. W rezultacie serwer Vimeo otrzyma informacje o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo otrzyma Twój adres IP. Dzieje się tak również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do Vimeo lub nie masz konta w Vimeo. Informacje zarejestrowane przez Vimeo zostaną przesłane na serwer Vimeo w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Vimeo, umożliwiasz Vimeo bezpośrednie przypisywanie wzorców przeglądania do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta Vimeo.

Korzystanie z Vimeo opiera się na naszym zainteresowaniu prezentowaniem treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 sek. 1 lit. f RODO jest to uzasadniony interes.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Vimeo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z Polityką prywatności danych Vimeo pod: https://vimeo.com/privacy.

7. Marketing online i programy partnerskie

Program partnerski Amazon

Operatorzy tej strony uczestniczą w programie partnerów Amazon UE. Amazon integruje reklamy i linki do niemieckiej strony Amazon - Amazon.de - z naszą witryną, co pozwala nam generować zyski w postaci zwrotu kosztów reklamy. Amazon używa plików cookie do tego programu, aby móc określić źródło złożonych zamówień. Dzięki temu Amazon może stwierdzić, że kliknąłeś link partnerski na naszej stronie internetowej.

Archiwizacja „ciasteczek Amazon” opiera się na art. 6 lit. f RODO. Na podstawie wyżej wspomnianego rozporządzenia operator witryny ma uzasadniony interes, aby to zrobić, ponieważ ustalenie zarobków podmiotu stowarzyszonego operatora witryny zależy od umieszczenia plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych Amazon, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Amazon pod następującym linkiem: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId= 468496.

8. Dostawcy i sprzedawcy usług płatniczych

Paypal

Między innymi oferujemy płatności za pośrednictwem PayPal na naszej stronie internetowej. Dostawcą tej usługi przetwarzania płatności jest PayPal (Europe) S.à. rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwane dalej „PayPal”).

Jeśli wybierzesz płatność za pośrednictwem PayPal, udostępnimy wprowadzone przez ciebie informacje o płatności.

Podstawą prawną udostępniania danych przez PayPal jest art. 6 sek. 1 lit. RODO (zgoda) oraz art. 6 sek. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). Możesz w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych. Takie odwołanie nie będzie miało wpływu na skuteczność transakcji przetwarzania danych, które miały miejsce w przeszłości.